Program

Här kan du se hur programmet för Näringslivsdagen såg ut. Moderator för dagen var  Ulrica Bengtsson

 

Hålltider

08.30-09.30
Registrering Elite Stadshotellet- Kaffe och smörgås hos utställarna

09.30-09.40
Välkomnande

09.40-10.30
Keynote 1 – Volvo Construction Equipment presenterar stolt Olof Röhlander med föreläsningen “Livet är en inställningsfråga”

10.40-11.20
Minisession 1

11.30-12.10
Minisession 2

12.20-13.30
Lunch och mingel hos utställarna

13.30-14.10
Minisession 3

14.20-15.20
Affärsplan Eskilstuna – gemensamt seminarium/panel, Näringslivsenheten Eskilstuna kommun

15.20-16.00
Fika och mingel hos utställarna

16.00-17.00
Keynote 2 – Eskilstuna kommuns näringslivsenhet presenterar Maria Mattson Mähl med föreläsningen “Samhällsnytta = Affärsnytta”

17.00
Sammanfattning och välkomnande till mingel hos utställarna

17.00-19.00
Mingel, mat och dryck hos utställarna på Elite Stadshotellet

 

Miniseminarier

1. Värdeskapande mellanrum
När världen upplevs som alltmer komplex blir det allt svårare att samordna offentliga och privata aktörer till att leverera det som upplevs som värdefullt för kunder och brukare. Magnus Hoppe presenterar hur ett forskningsprojekt under samhällskontrakt skapar nya idéer om hur lärande och innovation skapar nya värden i mellanrummen mellan olika organisationer, samt bjuder in dig som företagare att delta i fortsatta studier.
Magnus Hoppe är universitetslektor på Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik vid MDH.
Arrangör: Mälardalens Högskola

2. Få första tjing på kompetensen! – Kroka arm med en yrkeshögskoleutbildning
Många branschundersökningar visar på att kompetensförsörjningen är den trånga sektorn och att fler yrkeshögskoleplatser behövs. I en paneldiskussion presenteras hur arbetsgivare har ett unikt tillfälle att bygga utbildningar efter egna kompetens- behov inom yrkeshögskolan och att rekrytera blivande medarbetare genom att engagera sig i utbildningarna.
Handelskammaren Mälardalen -YHM 2015, Lena Nyquist
Östsvenska Handelskammaren -YHM 2015, Robin Almqvist
Eskilstuna kommun och projektet YH-center, Sari Lanninger
Kunskapscompaniet, VD Lars Ollson
Representant Företagarna Eskilstuna samt tidigare företagsledare bl a hos Södergrens Metallindustri AB, Jens Carlberg
Arrangör: Eskilstuna kommun, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Mälardalen

3. Effektivisera er verksamhet med 8-10%
Aldrig tidigare har informationstekniken (IT) erbjudit företag och organisationer den utvecklingspotential som den gör idag. Genom att digitalisera och göra arbetsflöden tillgängliga i ett mobilt gränssnitt går det att nå stora effektiviseringsvinster. Norrlänningen Simon Norman har i mer än 25 år arbetat med verksamhetsutveckling, informationshantering och mobilt arbete. Under detta seminarium kommer Simon att inspirera oss med verkliga exempel där ett antal företag och organisationer har effektiviserat sina arbetsflöden med stöd av mobila lösningar.
Simon Norman, Seniorkonsult, ATEA
Arrangör: ATEA

4. Extern VD i ägarledda företag
Seminariet vänder sig till dig som är VD eller har ambitionen att bli VD i ett ägarlett företag.
Innehållet i seminariet vänder sig även till dig som är styrelseordförande eller operativ ägare och som därigenom har en nära samverkan med företagets VD.

Ägarledda företag är speciella just för att ägarna är aktiva i den dagliga verksamheten.
I takt med att företaget växer och utvecklas ökar kraven på ett mer strukturerat ledarskap.
Då är det vanligt att ägarna bestämmer sig för att rekrytera en extern VD, som på heltid kan ägna sig åt att leda verksamheten. Den förändring som detta innebär underskattas ofta av både ägarna och den nya VD:n. Båda parter står inför nya uppgifter – att rekrytera en extern VD respektive vara den första externa VD:n i ett ägarlett företag.

Att definiera rollerna och fördela ansvaret mellan den operativa ledningen, styrelsen och ägarna samt att tydliggöra förväntningarna på varandra är några viktiga frågor att lösa.
Ett framgångsrikt VD-arbete kan endast uppnås när ägare, styrelse och VD har en väl fungerade samverkan och en tydlig ansvarsfördelning mellan dessa olika roller. Oavsett om du är ägare, styrelseledamot eller VD kommer du att få många bra tips och råd under seminariet.
Annika Hall, Affärsrådgivare på Grant Thornton och docent i företagsekonomi
Arrangör: Grant Thornton

5. Ostlänken – århundradets tillväxtchans för den östsvenska regionen
Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid ligger precis runt hörnet. För att bygga 15 mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg behövs drygt 35 miljarder kronor och minst 19 000 årsarbetare och många miljoner ton betong.

Handelskammaren har tillsammans med Regionförbundet Sörmland, Region Östergötland, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping skapat East Sweden Infra Cluster – ett affärsnätverk för det breda näringslivet och  för alla som vill ta tillvara affärschanserna i byggandet av Ostlänken.

Klustret är en arena och plattform där näringslivet kan mötas, nätverka och utbyta erfarenheter samt få ökad kunskap och information för att vara så väl förberedda som möjligt när byggandet drar igång på allvar. Kom och lyssna till vad som händer just nu i projekt Ostlänken och om hur East Sweden Infra Cluster kan ge dig mervärde och ökade affärschanser i detta stora projekt!
Anna Lövheim, Näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren
Arrangör: Östsvenska Handelskammaren

6. Spendrup om styrelsens betydelse vid byggandet av bolag
Ulf Spendrup berättar från hjärtat om betydelsen av styrelsen vid byggandet av Spendrups. Ulf visar oss fler exempel där extern kompetens är avgörande i entreprenörskapet.
Ulf Spendrup, delägare i Spendrups Bryggeriaktiebolag
Arrangör: Styrelseakademien

7. 4 av 5 jobb skapas i småföretagen
Förutsättningar för entreprenörskap och växande företag är goda i Sverige – bland de bästa i världen. Omfattande och viktiga reformer har genomförts de senaste decennierna, vilket också betalat sig i form av ekonomisk tillväxt och ekonomisk stabilitet jämfört med andra EU- och OECD-länder. Samtidigt måste det svenska företagsklimatet uppmuntra och värna ett långsiktigt företagande. Så varför upplevs det ofta så komplicerat att driva företag, när det borde vara kul? Hur kommer det sig att svenska företagare anser sig ha svårt att hitta lämplig arbetskraft, samtidigt som arbetslösheten bitit sig fast? Många företagare vill ju anställa och de flesta vill ju ha ett bra jobb.

Vilken roll har bankerna som finansiärer åt entreprenörer och företag? Daniel Wiberg är chefsekonom på Företagarna och ansvarar för analysen av samhällsekonomiska frågor av betydelse för företag och företagande.
Daniel är ekonomie doktor och har tidigare bl a arbetat på finansdepartementet med frågor som rör företagande och långsiktig tillväxt, samt finansmarknadsfrågor.
Arrangör: Företagarna Eskilstuna

8. Sex säljer – var går gränsen?
Gunilla Welander, jurist på Reklamombudsmannen, berättar och visar många exempel på var gränserna går för hur reklamen får utformas och inte. Är det ok med en lättklädd kvinna på motorhuven i reklam för en bil? Ser reglerna annorlunda ut för företaget som säljer sexiga underkläder? Och hur bedöms reklam där kvinnan tar hand om barnen och mannen betalar räkningarna? Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och prövar om Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation följs.
Gunilla Welander, jurist och utbildad journalist som sedan 25 år tillbaka arbetat med marknadsrättsliga frågor och sedan lika länge föreläst på Berghs School of Communication.
Arrangör: Marknadsföreningen i Eskilstuna

9. Hur påverkas bostadsmarknaden av den ekonomiska utvecklingen?
Nordeas chefsanalytiker Lena Sellgren ger sin syn på konjunkturutvecklingen med fokus på bostadsmarknaden. Vilka utmaningar och möjligheter står regionen inför? Finns det skäl att vara orolig för den snabba ökningen i bostadspriserna och hushållens ökade skulder?
Arrangör: Nordea

10. Hello Innovation – en talkshow Tema: Digitaliseringens möjligheter för nya affärsidéer
Digitaliseringen är den största samhällsomvälvande process vi sett efter industrialiseringen. Den fullkomligt omkullkastar sättet vi jobbar på och medför nya strukturer för hur vi arbetar och organiserar våra företag. Digitaliseringen öppnar för nya affärsmöjligheter – och vi är bara i början av den utvecklingen. Vi kan redan nu vara med och forma det som kommer att hända. Sverige är ett av världens hetaste länder för digitala start-up företag med framgångssagor som Spotify, Skype och Mojang för att nämna några. Möt två digitala entreprenörer med två olika affärsidéer då de diskuterar digitalt entreprenörskap samt vilka trender vi står inför. Allt under ledning av Cecilia Hyrén och sidekick Mikael Johnsson.

Sven Hultin, och hans företag yobeeda beskrevs av SvD i augusti som ett av Sveriges hetaste start-ups sommaren 2015. Med en digitala mötesplats och en komplett processtjänst för korta jobb vill de eliminera friktionsarbetslösheten för korta jobb, lokalt. Som AirBnB fast för korta jobb. WEMEMOVE utvecklar en mobil applikation som analyserar idrottares rörelsemönster. Applikationen ger information om idrottarens teknik vilket är ett stort stöd för idrottaren för att själv kunna optimera sin teknik. En produkt som kan jämföras med att ha en skidcoach i fickan. Magnus Jonsson, expert på digitala upplevelser, har sin bakgrund som senior affärsutvecklare på Interactive Institute. Specialiserad på projekt som kombinerar konst, design och IT. Han har arbetat i flera uppstartsbolag, bland annat har han tagit spelet Brainball från ritbordet till produkt. Se wememove.com
Arrangör: Munktell Science Park

11. Arbetsglädje och motivation
De flesta chefer vet att det är viktigt att ha kul på jobbet. Effekten kan mätas i allt från lönsamhet till minskat antal sjukdagar. Men hur uppnår vi detta och vilka faktorer spelar in för att öka arbetsglädjen på jobbet? Vi vill dela med oss av erfarenheter och tips på hur du med enkla medel kan höja arbetsglädjen och därmed effektiviteten på just din arbetsplats!
Ann Walde, Adecco
Arrangör:Adecco

12. Framgång med hållbart värdskap
Hållbarhet och värdskap – hur hänger de ihop? Helena Jönsson är föreläsaren och utbildaren som studerat marknadsföring, information, retorik och kommunikation. I sina föreläsningar växlar Helena gärna mellan fakta, exempel från sitt eget liv och kluriga värderingsövningar som får alla att fundera på hur de själva fungerar. Humor och delaktighet är viktiga ingredienser när hon möter en grupp. Genom ett mångårigt engagemang som tränare drar hon gärna paralleller till idrottsvärlden, och har som specialitet att se hinder som utmaningar, och vända dem till möjligheter.

De senaste åren har Helena utbildat företag och organisationer över hela Sverige i hur man engagerar sin personal i ett hållbart arbetssätt. Hon ser att det går att använda ett välkomnande, öppet och hållbart synsätt på flera plan i alla typer av företag och organisationer. Helena delger sina erfarenheter från hållbarhetsvärlden och bidrar med sitt engagemang och sin vilja att få till varaktiga förändringar.
Helena Jönsson, föreläsare på Värdskapet
Arrangör: Destination Eskilstuna

13. Snabba tåg och smarta människor krymper Mälardalen
I Mälardalen ligger 10 av Sveriges 16 största städer och här bor cirka 3 miljoner människor. I regionen runt Stockholm är andelen akademiker högre än i övriga Sverige och många jobbar i de större städerna. Men frågan är om alla bor exakt där de vill bo? Och jobbar alla exakt där de vill jobba? I slutet av 1990-talet kapades restiderna med tåg Eskilstuna – Stockholm från 2 till 1 timme och resandet ökade kraftigt, både resor på fritiden, i tjänsten samt till/från arbete och studier. Idag är restiden som snabbast nere på 45 minuter, både Eskilstuna – Stockholm och Eskilstuna – Örebro. Vad kan framtidens tåg, utbyggd infrastruktur och smarta människor göra för att krympa Mälardalen ännu mer? Och hur ser kartan ut när Göteborg ligger lika långt från Stockholm som Eskilstuna gjorde på 1990-talet?
Jan Kyrk är affärschef på SJ. Han började sin bana som lokförare, har tävlat på elitnivå i enduro och reser två varv runt jorden med tåg varje år.
Arrangör: SJ

14. Öka konkurrenskraften med hållbara innovationer
Idag skapas allt mer värde för kunder och konkurrenskraft genom att erbjuda tjänster i nya koncept. Tjänster som bidrar till att utveckla ett hållbarare samhälle samtidigt som lönsamhet och konkurrenskraft stärks i företaget. Hur skapas hållbara innovationer och finns det exempel att lära från? Under seminariet presenteras erfarenheter om hur hållbarhet och innovationsutveckling kombineras och företagare berättar om sin resa från idé till verklighet med hållbarhet som affärsidé och konkurrensfördel.
Christian Brantö och Martin Larsson, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Tobias Forngren från företaget Freelway AB
Arrangör: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

15. Unikt samarbete ger Eskilstuna nya Kungsgatan
Eskilstuna genomgår stora förändringar. Nya torget har blivit en succé. Bygget av nya badhuset är igång liksom den nya arenan. Just nu projekteras första etappen av Kungsgatan mellan Kyrkogatan och Fristadstorget. Projektet har möjliggjorts av ett för Eskilstuna unikt samarbete mellan kommunen och näringslivet. Seminariet ger dig möjligheten att se hur Kungsgatan ska se ut och du får veta hur samverkansprocessen mellan parterna fungerat, en process som förhoppningsvis kan leda till att Eskilstuna utvecklas ytterligare.
Anders Enesved, stadsbyggnadsförvaltningen, Anna Edvinsson, landskapsarkitekt och Andreas Sjöberg, projektledare Fastighetsägarna MittNord
Arrangör: Fastighetsägarna och Eskilstuna kommun

Vi fikade rättvist under Näringslivsdagen och deltog i Fairtrade Challenge!

LOGO_fairtrade_challenge2015